Jakie inne stany nagłe występują u chorych w opiece paliatywnej?

Oprócz wymienionych w poprzednich pytaniach, inne stany nagłe obejmują wiele sytuacji, które dotyczą często pacjentów w opiece paliatywnej. Może to być nagłe wystąpienie ataku bólu, duszności, krwotok z przewodu pokarmowego, z dróg oddechowych, złamanie patologiczne kości długich bądź kręgosłupa, podwyższony, bądź bardziej niebezpieczny obniżony poziom glukozy (cukru) we krwi.

W każdej z tych sytuacji, konieczna jest dokładna ocena i najczęściej szybkie wdrożenie właściwego postępowania. Najlepiej skonsultować się wówczas, przynajmniej telefonicznie, z lekarzem bądź pielęgniarką; często niezbędne jest wezwanie pogotowia ratunkowego, celem oceny sytuacji i wykonania pilnej interwencji. Niekiedy, jeżeli rodzina czy opiekunowie posiadają odpowiednie leki i są właściwie przeszkoleni, mogą po konsultacji z lekarzem bądź pielęgniarką, podać dodatkową dawkę leku, który łagodzi ból czy duszność.

dr Wojciech Leppert