Odpowiedzi specjalisty

      
 1. Jak wprowadzić żywienie pozajelitowe?

  Mam chorego męża na raka żołądka – jest bardzo osłabiony i potrzebuje żywienia dożylnego. Jak wprowadzić takie odżywianie?

   

  Żywienie pozajelitowe stosowane jest w warunkach oddziału, jeżeli efekt jest zadowalający i rodzina zostanie przeszkolona, może być kontynuowane w domu. Kwalifikacji dokonuje lekarz opieki domowej hospicjum, po zbadaniu chorego oraz rozmowie z pacjentem i rodziną. Ważne jest zdanie pacjenta w podejmowaniu zwykle trudnej decyzji, jaką jest włączenie żywienia pozajelitowego u chorych w opiece paliatywnej.

  Postępowanie takie ma sens, jeżeli pacjent nie może być odżywiany drogą naturalną bądź przez przetoki zakładane do żołądka lub rzadziej do jelita. Żywienie pozajelitowe u niektórych chorych pozwala przedłużyć i poprawić jakość życia, ale wiąże się także z ryzykiem działań niepożądanych, związanych m.in. z koniecznością założenia tzw. kontaktu centralnego (do głównego naczynia żylnego) i przetaczania znacznej objętości płynów, zawierających składniki odżywcze, a także możliwych powikłań
  infekcyjnych i metabolicznych. Ważne jest dokładne monitorowanie chorych, co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań w warunkach leczenia na oddziale.
  dr Wojciech Leppert

 2.     
 3. Czy opatrunki specjalistyczne stosowane w leczeniu odleżyn są refundowane?

  Czy opatrunki specjalistyczne stosowane w leczeniu odleżyn są refundowane w ramach hospicjum domowego, hospicjum stacjonarnego bądź pielęgniarskiej opieki długoterminowej czy też pacjent musi je zakupywać na podstawie recepty?

  W leczeniu odleżyn stosuje się przede wszystkim plastry Granuflex. Odpłatność w przypadkach przewlekłych owrzodzeń, w tym również odleżyn wynosi 30%. Całkowita refundacja Granuflexu występuje tylko i wyłącznie w przypadku pęcherzykowatego owrzodzenia skóry. Nawiązując do Pani pytania nie ma refundacji w ramach Hospicjum Domowego, jak również w ramach opieki długoterminowej. Inna jest sytuacja jeśli pacjent przebywa w Oddziale Medycyny Paliatywnej Hospicjum Stacjonarnego, wówczas niezbędne leki, środki medyczne i materiały opatrunkowe wszelkiego typu są pacjentowi zapewnione nieodpłatnie, na czas pobytu.

  Grażyna Jaroszyk

  Serwis www.opiekawdomu.info
 4.     
 5. Czy owrzodzeniem nowotworowym można się zarazić?

  Chciałabym dowiedzieć się czy owrzodzeniem nowotworowym można się zarazić? Jakiś czas temu opiekowałam się osobą z takimi dolegliwościami, a teraz sama mam problemy skórne typu czerwonych plam na szyi i dekolcie? 

   

  Nie ma takich doniesień, aby owrzodzenie nowotworowe było zaraźliwe. Są praktyczne dowody to, że nie – pielęgniarki opatrujące tego typu rany przez wiele lat nie ulegają zarażeniu. Patomechanizm takiego owrzodzenia tkwi w miejscowym rozwoju / namnażaniu się tkanek nowotworowych i ucisku wywieranego przez nie na naczynia krwionośne i limfatyczne. Dochodzi do utrudnionego dopływu krwi i odpływu chłonki, co powoduje tworzenie się martwicy. Tego typu owrzodzenia ulegają zakażeniu i bakterie znajdujące się w ranie mogą być zagrożeniem dla mało odpornych osób – jednak przy zastosowaniu środków ostrożności zakażenie jest mało prawdopodobne. żeby to sprawdzić można byłoby zrobić porównawcze badania bakteriologiczne – wymaz z rany i ze zmian na skórze.
  mgr Anna Głowacka

 6.     
 7. Czy po skręceniu stawu skokowego można mieć obrzęk limfatyczny?

  Po dwukrotnym skręceniu stawu skokowego zrobił mi się obrzęk limfatyczny. Jest już twardy i nie schodzi po nocy. Zrobiłam RM ale nie ma mowy o tym co jest nie tak. Nie ma zmian patologicznych w obrębie kości, więzadeł. Czy lekarz by napisał, że to obrzęk limfatyczny? Czy muszę zrobić jeszcze jedno badanie w tym kierunku? Gdzie szukać pomocy? Czy bandażowanie daje dobre efekty we wczesnym stadium?

   

  Witam!

  Obrzęk pourazowy występuje praktycznie zawsze po złamaniach kości, skręceniach stawów kończyn. Zdarza się, że wycofuje się w ciągu kilku dni, czy tygodni wraz z postępem procesów regeneracyjnych. Niestety, często dochodzi do powstania obrzęku przewlekłego, zwłaszcza przy nawracających urazach. Wówczas, w okolicy stawu powstaje przewlekły stan zapalny i obrzęk, który ogranicza znacznie regenerację tkanek i ich prawidłowe gojenie się. Długotrwałe utrzymywanie się obrzęku powoduje zwłóknienia tkanek, stwardnienie i brak elastyczności skóry, co wpływa również na ograniczenie ruchomości w obrębie stawu oraz bolesność. Czasem podczas urazu może dojść do zniszczenia naczynia limfatycznego – w takim przypadku, obrzęk często utrzymuje się, a nie leczony ma skłonność do progresji. Zwalczanie lub zmniejszenie obrzęku ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego gojenia się tkanek.
  W obrzęku pourazowym zaleca się stosowanie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, która zmniejszy stan zapalny, rozbije powstałe dotychczas zwłóknienia tkanek, przyspieszy regenerację tkanek, usprawni odpływ chłonki i zapobiegnie kolejnym powikłaniom. Na razie nie musi Pani robić dodatkowych badań, proszę poddać się serii zabiegów z zakresu drenażu limfatycznego i bandażowania. Odpowiednie ćwiczenia również pozwolą uelastycznić i wzmocnić tkanki oraz poprawią czucie głębokie, co wpłynie na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ponownego skręcenia stawu. Na koniec terapii powinna Pani zakupić podkolanówkę uciskową, która podtrzyma efekt terapii. Prawdopodobnie obrzęk będzie powracał, dlatego powinna pani zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę -unikać kolejnych urazów, wysokich temperatur (kąpieli w gorącej wodzie, sauny, opalania), nosić profilaktycznie podkolanówki uciskowe i w razie konieczności powtarzać zabiegi z zakresu KTP.
  Proszę szukać certyfikowanego terapeuty z zakresu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzekowej, gdyż nie każdy “masaż limfatyczny” przynosi oczekiwane efekty! Na terenie Poznania Kompleksowa terapia Przeciwobrzękowa jest dostępna m. in. w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej na os. Rusa – w budynku Hospicjum Palium.
  Maria Naglak
 8.     
 9. Czy istnieje maksymalny czas leczenia pacjenta w ramach hospicjum domowego?

  Czy istnieje maksymalny czas leczenia pacjenta w ramach hospicjum domowego?

   

  Formalnych, ustalonych ograniczeń czasowych nie ma, natomiast są pewne zalecenia, wytyczne wynikające z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli stan zdrowia pacjenta uległ poprawie, jest stabilny i nie wymaga częstych, regularnych wizyt – istnieje możliwość czasowego zawieszenia opieki Hospicjum Domowego. W takim przypadku możliwe jest udzielenie porady w Poradni Medycyny Paliatywnej lub dalsza opieka lekarza rodzinnego. W sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, ponownie wznawiane są wizyty domowe lekarza i pielęgniarki – po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Wówczas dalsza opieka Hospicjum Domowego kontynuowana jest tak długo, jak tego wymaga stan zdrowia.

  mgr Grażyna Jaroszyk

 10.     
 11. Gdzie zwrócić się o pomoc dla pacjenta ze schyłkową niewydolnością krążenia?
  Moja mama mieszkająca w Gdańsku jest w szpitalu ze schyłkową niewydolnością układu krążenia. Potrzebuje pomocy, żeby moc być w domu. Tata ma sparaliżowaną rękę i nie jest w stanie jej pomoc, ja nie mieszkam w Gdańsku. Gdzie mogę się zwrócić, aby była objęta opieką hospicjum domowego?
  Z Pani listu wnioskuję, iż konieczna jest głównie opieka wyręczająca, opiekuńczo- pielęgnacyjna. Niestety Hospicjum Domowe takiej opieki nie zapewnia. Opieka Hospicjum obejmuje głównie postępowanie objawowe (znoszenie dolegliwości bólowych i objawów chorobowych). Daje również wsparcie psychologiczne, socjalne. Jeśli chodzi o pielęgnację i pomoc w codziennych czynnościach higienicznych, to taką opiekę w formie usług opiekuńczych można zorganizować przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w danym rejonie zamieszkania.
  Proszę jednak skontaktować się z Hospicjum w Gdańsku, istnieją dwa Hospicja, podaję dane kontaktowe:

  Hospicjum Gdańskie im. Matki Teresy z Kalkuty
  Al. Wojska Polskiego 24
  Gdańsk
  tel. 603-95-34-25, (058) 344-09-93

  Hospicjum im. Ks.Eugeniusza Dutkiewicza SAC
  ul. Kopernika 6
  Gdańsk – Wrzeszcz
  tel.(058) 344-69-07 do 09

  mgr Grażyna Jaroszyk
 12.     
 13. Czy chemioterapia może być stosowana w domu?

  Czy w ramach opieki paliatywnej może być podawana chemia pacjentowi w zaawansowanej chorobie nowotworowej? Czy chemia może być podawana w domu, ambulatoryjnie czy tylko na oddziale?

   

  Chemioterapia może być podawana pacjentowi w zaawansowanej chorobie nowotworowej, jednak leczenie prowadzone jest pod nadzorem lekarza onkologa, z Oddziałów Onkologii. Leczenie może być prowadzone albo w szpitalu na Oddziale Chemioterapii albo ambulatoryjnie (pacjent przychodzi do Oddziału Chemioterapii Dziennej) bądź w warunkach domowych – w tym ostatnim wypadku leki podaje się drogą doustną. Jeżeli pacjent przebywa w domu i otrzymuje doustną chemioterapię może być równocześnie pod opieką
  Hospicjum Domowego.
  dr Wojciech Leppert

 14.     
 15. Jakie czynności wchodzą w skład opieki paliatywej?

  Opieka paliatywna zajmuje się całościowo (tzn. w trosce o potrzeby fizyczne, duchowe, psychiczne, i społeczne) osobami chorymi na nieuleczalne zmierzające ku śmierci choroby. Obejmuje ona leczenie dokuczliwych objawów, takich jak: ból, duszność, nudności, wymioty, pobudzenie, splątanie.

  Nie wszystkie choroby kwalifikują pacjentów do opieki paliatywnej. Najczęściej wymagają jej chorzy na zaawansowane stadia nowotworu złośliwego (popularnie nazywanego rakiem). Mogą to być także nieuleczalne choroby nie-nowotworowe.

  Opieka paliatywna zawsze stara się zwracać uwagę na chorego jako osobę, wymagającą wszechstronnej opieki. Tak więc trudno wymienić wszystkie czynności, które są w jej ramach wykonywane. Poza leczeniem – łagodzeniem w/w dolegliwości w opiece paliatywnej prowadzona jest pielęgnacja chorych – mycie obłożnie chorego, karmienia (niekiedy także przez sondę/ gastrostomię), zmiany opatrunków.

  Bardzo ważnym elementem jest współpraca z rodziną chorego i nauczenie osób opiekujących się chorym jak go najlepiej pielęgnować i jak podawać mu leki. Najczęściej to właśnie osoby bliskie choremu są kluczowe i najbardziej przez niego pożądane w sprawowaniu opieki. Istotny element stanowi współpraca z psychologiem zarówno pacjenta, jak i Jego rodziny. Ważną osobą w zespole jest także fizjoterapeuta, którego działania mają na celu zachowanie najlepszej możliwej sprawności chorego – pomimo wielu ograniczeń związanych z chorobą oraz profilaktyką powikłań wynikających z ciężkiego często stanu chorego – przykurczy, odleżyn, zapalenia żył i innych. Kwestie socjalne i formalno–prawne ułatwia pracownik socjalny, doświadczony w doradzaniu osobom w podobnej sytuacji. Obecność w zespole kapelana pozwala na pomoc w dziedzinie, być może, najtrudniejszej – związanej z perspektywą stanięcia w obliczu śmierci. Wszystkie te działania wspomagane są aktywnym posługiwaniem profesjonalnie przygotowanych wolontariuszy.

  mgr Anna Głowacka/ red.

 16.     
 17. Czy obłożnie chory może zostać zignorowany przez Ośrodek Domowej Opieki Paliatywnej?

  Czy obłożnie chory od przeszło dwóch lat, 77-letni emeryt, może zostać zignorowany przez Ośrodek Domowej Opieki Paliatywnej? Choroby, na które choruje to cukrzyca i początkowe stadium Parkinsona. Chory przeszedł także dwa udary.

   

  Witam!

  Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia nie możemy objąć opieką hospicyjną wszystkich ciężko chorych pacjentów. Naszą opieką objęci są przede wszystkim chorzy z chorobą nowotworową. Przykro mi, ale wymienione schorzenia nie kwalifikują do objęcia opieką Poradni Medycyny Paliatywnej czy też Hospicjum Domowego. Są to ograniczenia wynikające z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, które zostały nam nałożone i których musimy przestrzegać, gdyż w innym przypadku szpital ponosi konsekwencje finansowe. Parkinson, cukrzyca, przebyte udary to schorzenia, które kwalifikują chorego do opieki długoterminowej. Opieka długoterminowa sprawowana jest nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi w ich domach, którzy nie potrzebują hospitalizacji. Oferowana jest ona osobom, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają specjalistycznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, jednakże opieka długoterminowa nie może być przeznaczona osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
  W każdym rejonie zamieszkania znajdują się placówki medyczne świadczące usługi w tym zakresie. Nie znam rejonu zamieszkania, ale takie informacje można uzyskać od lekarza rodzinnego, pod którego opieką jest pacjent.

  mgr Grażyna Jaroszyk

  Serwis www.opiekawdomu.info

 18.     
 19. Jakie dokumenty należy przedstawić, by chory został objęty opieką paliatywną w domu?

  Jakie dokumenty należy przedstawić, by chory został objęty opieką paliatywną w domu? Czy takie wizyty są odpłatne?

   

  Hospicjum Domowe i Poradnia Medycyny Paliatywnej zapewnia opiekę paliatywną (oczywiście w ramach kontraktu z NFZ) chorym z zaawansowanymi, nie poddającymi się leczeniu chorobami nowotworowymi, a także w innych schorzeniach przewlekłych, postępujących, zagrażających życiu. Opieka ta obejmuje nie tylko postępowanie objawowe (leczenie bólu, duszności, nudności itp.), ale także daje wsparcie psychologiczne, socjalne, umożliwia dostęp do wypożyczalni sprzętu medycznego.

  Oczywiście należy zgłosić chorego (zarejestrować) w celu objęcia opieką paliatywną. Obecność chorego podczas zgłoszenia nie jest konieczna.
  Wymagane są dokumenty:

  • Dokument tożsamości pacjenta
  • Dokumentacja medyczna z ostatniego okresu, jak również skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza z oddziału szpitalnego
  • Aktualny dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

  Po dokonaniu tych formalności wizyty zespołu Hospicjum Domowego (lekarza, pielęgniarki) odbywają się regularnie.

  Wizyty pielęgniarki – minimum 2 razy w tygodniu
  Wizyty lekarza minimum 2 razy w miesiącu.
  W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia czy też nasilenia dolegliwości bólowych i objawów chorobowych wizyty odbywają się częściej, oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

   

  mgr Grażyna Jaroszyk

* Wszystkie pola formularza są wymagane

W możliwie szybkim terminie, z reguły nie przekraczającym 24 godzin, prześlemy na podany adres e-mail odpowiedź specjalisty.

*Aby przesłać nam swoje pytanie należy wpisać je w pole “Twoje pytanie” oraz podać adres e-mail. Nie wymagamy od Państwa podawania żadnych innych danych kontaktowych, a adres e-mail pozostanie wyłącznie do wiadomości Redakcji.

W ramach formularza kontaktowego udzielamy odpowiedzi w dni robocze – od poniedziałku do piątku – jedynie na pytania dotyczące opieki nad przewlekle chorym pacjentem. Przekazywane Państwu informacje będą miały charakter ogólny, bez odnoszenia się do konkretnych przypadków medycznych, w których dla postawienia właściwej diagnozy niezbędny będzie bezpośredni kontakt ze specjalistą.Dziękujemy za wysłanie wiadomości.