Odpowiedzi specjalisty

      
 1. Czy opatrunki specjalistyczne stosowane w leczeniu odleżyn są refundowane?

  Czy opatrunki specjalistyczne stosowane w leczeniu odleżyn są refundowane w ramach hospicjum domowego, hospicjum stacjonarnego bądź pielęgniarskiej opieki długoterminowej czy też pacjent musi je zakupywać na podstawie recepty?

  W leczeniu odleżyn stosuje się przede wszystkim plastry Granuflex. Odpłatność w przypadkach przewlekłych owrzodzeń, w tym również odleżyn wynosi 30%. Całkowita refundacja Granuflexu występuje tylko i wyłącznie w przypadku pęcherzykowatego owrzodzenia skóry. Nawiązując do Pani pytania nie ma refundacji w ramach Hospicjum Domowego, jak również w ramach opieki długoterminowej. Inna jest sytuacja jeśli pacjent przebywa w Oddziale Medycyny Paliatywnej Hospicjum Stacjonarnego, wówczas niezbędne leki, środki medyczne i materiały opatrunkowe wszelkiego typu są pacjentowi zapewnione nieodpłatnie, na czas pobytu.

  Grażyna Jaroszyk

  Serwis www.opiekawdomu.info
 2.     
 3. Czy mąż, którego ojciec zmarł na raka trzustki jest obciążony tym nowotworem?

  Czy mąż, którego ojciec zmarł na raka trzustki jest obciążony tym nowotworem? Jeżeli tak, to jakie musi wykonać badania, które to potwierdzą?

   

  Przy pomocy pobrania próbki krwi można sprawdzić, czy u Męża występuje (lub brak) mutacji genu p16 (CDKN2A), która zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu trzustki i jest związana z rodzinnym występowaniem choroby. Obecnie coraz więcej laboratoriów wykonuje takie badania, w których pobierana i przesyłana jest próbka krwi – z informacji, które znalazłem w internecie koszt badania wynosi ok. 500 – 600 zł.
  Można też udać się do jednej z Poradni Genetycznych, działających przy centrach onkologii w większych miastach, w zależności od miejsca Państwa zamieszkania (Poradnia Genetyczna działa m. in. w Poznaniu przy Wielkopolskim Centrum Onkologii przy ul. Garbary i w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie – w Centrum Profilaktyki Nowotworów), gdzie można zasięgnąć konsultacji lekarzy specjalizujących się w problematyce genetycznego uwarunkowania występowania nowotworów.

   

  dr Wojciech Leppert

 4.     
 5. Jakie opatrunki stosować w obrzęku limfatycznym kończyn dolnych z wysiękiem chłonki?
  Chciałabym się dowiedzieć, jakie opatrunki mogę stosować w obrzęku limfatycznym obu kończyn dolnych z wysiękiem dosyć obfitym chłonki? Czy takie opatrunki są refundowane?
  W przypadku wystąpienia limfotoku konieczna jest kompresjoterapia specjalistycznymi bandażami. Nie powinna Pani stosować białych opasek elastycznych, ponieważ  są zbyt rozciągliwe i wrzynają się w skórę. Mogą powodować dodatkowe uszkodzenia   naskórka i powstawanie ran. W leczeniu obrzęku stosuje się specjalistyczne bandaże. Rodzaj bandaża powinien być dobrany przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę lub lekarza. Zalecam skorzystanie z usług fizjoterapeuty, który posiada certyfikat potwierdzający ukończenie kursu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej. Doświadczony terapeuta wykluczy wszelkie przeciwskazania do kompresjoterapii, zapewni bezpieczeństwo, odpowiedni stopień kompresji i nauczy ważnych zasad bandażowania. Bandażowanie powinno być wielowarstowe: I warstwę stanowi bawełniana nogawka,  II warstwę opatrunek watowy (obie warstwy zapewniają skórze ochronę przed otarciem) i kolejna warstwa z bandaży zapewniających odpowiedni ucisk. Niestety materiały kompresyjne nie podlegają refundacji, są dość kosztowne jednakże można używać je wielokrotnie.Maria Naglak

 6.     
 7. Czy chemioterapia może być stosowana w domu?

  Czy w ramach opieki paliatywnej może być podawana chemia pacjentowi w zaawansowanej chorobie nowotworowej? Czy chemia może być podawana w domu, ambulatoryjnie czy tylko na oddziale?

   

  Chemioterapia może być podawana pacjentowi w zaawansowanej chorobie nowotworowej, jednak leczenie prowadzone jest pod nadzorem lekarza onkologa, z Oddziałów Onkologii. Leczenie może być prowadzone albo w szpitalu na Oddziale Chemioterapii albo ambulatoryjnie (pacjent przychodzi do Oddziału Chemioterapii Dziennej) bądź w warunkach domowych – w tym ostatnim wypadku leki podaje się drogą doustną. Jeżeli pacjent przebywa w domu i otrzymuje doustną chemioterapię może być równocześnie pod opieką
  Hospicjum Domowego.
  dr Wojciech Leppert

 8.     
 9. Jak postępować z chorym, który jest agresywny?

  Jak postępować z chorą leżącą (1,5 roku) w wieku ponad 80 lat, która czasami jest bardzo agresywna. Jakie środki dawać? Jak reagować?

  Najlepiej reagować z pewnym spokojem, zwykle agresja ma jakieś przyczyny, o ile jest to możliwe należy dążyć do ich usunięcia. Jeżeli chodzi o leki, to wybór zależy od objawów towarzyszących typu lęk czy zaburzenia świadomości. W tym pierwszym przypadku często stosowany jest midazolam, w drugim haoloperidol lub risperidon. Wskazana jest wcześniejsza ocena stanu chorej przez lekarza.

  dr Wojciech Leppert

 10.     
 11. Czy owrzodzeniem nowotworowym można się zarazić?

  Chciałabym dowiedzieć się czy owrzodzeniem nowotworowym można się zarazić? Jakiś czas temu opiekowałam się osobą z takimi dolegliwościami, a teraz sama mam problemy skórne typu czerwonych plam na szyi i dekolcie? 

   

  Nie ma takich doniesień, aby owrzodzenie nowotworowe było zaraźliwe. Są praktyczne dowody to, że nie – pielęgniarki opatrujące tego typu rany przez wiele lat nie ulegają zarażeniu. Patomechanizm takiego owrzodzenia tkwi w miejscowym rozwoju / namnażaniu się tkanek nowotworowych i ucisku wywieranego przez nie na naczynia krwionośne i limfatyczne. Dochodzi do utrudnionego dopływu krwi i odpływu chłonki, co powoduje tworzenie się martwicy. Tego typu owrzodzenia ulegają zakażeniu i bakterie znajdujące się w ranie mogą być zagrożeniem dla mało odpornych osób – jednak przy zastosowaniu środków ostrożności zakażenie jest mało prawdopodobne. żeby to sprawdzić można byłoby zrobić porównawcze badania bakteriologiczne – wymaz z rany i ze zmian na skórze.
  mgr Anna Głowacka

 12.     
 13. Jak wprowadzić żywienie pozajelitowe?

  Mam chorego męża na raka żołądka – jest bardzo osłabiony i potrzebuje żywienia dożylnego. Jak wprowadzić takie odżywianie?

   

  Żywienie pozajelitowe stosowane jest w warunkach oddziału, jeżeli efekt jest zadowalający i rodzina zostanie przeszkolona, może być kontynuowane w domu. Kwalifikacji dokonuje lekarz opieki domowej hospicjum, po zbadaniu chorego oraz rozmowie z pacjentem i rodziną. Ważne jest zdanie pacjenta w podejmowaniu zwykle trudnej decyzji, jaką jest włączenie żywienia pozajelitowego u chorych w opiece paliatywnej.

  Postępowanie takie ma sens, jeżeli pacjent nie może być odżywiany drogą naturalną bądź przez przetoki zakładane do żołądka lub rzadziej do jelita. Żywienie pozajelitowe u niektórych chorych pozwala przedłużyć i poprawić jakość życia, ale wiąże się także z ryzykiem działań niepożądanych, związanych m.in. z koniecznością założenia tzw. kontaktu centralnego (do głównego naczynia żylnego) i przetaczania znacznej objętości płynów, zawierających składniki odżywcze, a także możliwych powikłań
  infekcyjnych i metabolicznych. Ważne jest dokładne monitorowanie chorych, co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań w warunkach leczenia na oddziale.
  dr Wojciech Leppert

 14.     
 15. Jakie dokumenty należy przedstawić, by chory został objęty opieką paliatywną w domu?

  Jakie dokumenty należy przedstawić, by chory został objęty opieką paliatywną w domu? Czy takie wizyty są odpłatne?

   

  Hospicjum Domowe i Poradnia Medycyny Paliatywnej zapewnia opiekę paliatywną (oczywiście w ramach kontraktu z NFZ) chorym z zaawansowanymi, nie poddającymi się leczeniu chorobami nowotworowymi, a także w innych schorzeniach przewlekłych, postępujących, zagrażających życiu. Opieka ta obejmuje nie tylko postępowanie objawowe (leczenie bólu, duszności, nudności itp.), ale także daje wsparcie psychologiczne, socjalne, umożliwia dostęp do wypożyczalni sprzętu medycznego.

  Oczywiście należy zgłosić chorego (zarejestrować) w celu objęcia opieką paliatywną. Obecność chorego podczas zgłoszenia nie jest konieczna.
  Wymagane są dokumenty:

  • Dokument tożsamości pacjenta
  • Dokumentacja medyczna z ostatniego okresu, jak również skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza z oddziału szpitalnego
  • Aktualny dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

  Po dokonaniu tych formalności wizyty zespołu Hospicjum Domowego (lekarza, pielęgniarki) odbywają się regularnie.

  Wizyty pielęgniarki – minimum 2 razy w tygodniu
  Wizyty lekarza minimum 2 razy w miesiącu.
  W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia czy też nasilenia dolegliwości bólowych i objawów chorobowych wizyty odbywają się częściej, oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

   

  mgr Grażyna Jaroszyk

 16.     
 17. Gdzie zwrócić się o pomoc dla pacjenta ze schyłkową niewydolnością krążenia?
  Moja mama mieszkająca w Gdańsku jest w szpitalu ze schyłkową niewydolnością układu krążenia. Potrzebuje pomocy, żeby moc być w domu. Tata ma sparaliżowaną rękę i nie jest w stanie jej pomoc, ja nie mieszkam w Gdańsku. Gdzie mogę się zwrócić, aby była objęta opieką hospicjum domowego?
  Z Pani listu wnioskuję, iż konieczna jest głównie opieka wyręczająca, opiekuńczo- pielęgnacyjna. Niestety Hospicjum Domowe takiej opieki nie zapewnia. Opieka Hospicjum obejmuje głównie postępowanie objawowe (znoszenie dolegliwości bólowych i objawów chorobowych). Daje również wsparcie psychologiczne, socjalne. Jeśli chodzi o pielęgnację i pomoc w codziennych czynnościach higienicznych, to taką opiekę w formie usług opiekuńczych można zorganizować przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w danym rejonie zamieszkania.
  Proszę jednak skontaktować się z Hospicjum w Gdańsku, istnieją dwa Hospicja, podaję dane kontaktowe:

  Hospicjum Gdańskie im. Matki Teresy z Kalkuty
  Al. Wojska Polskiego 24
  Gdańsk
  tel. 603-95-34-25, (058) 344-09-93

  Hospicjum im. Ks.Eugeniusza Dutkiewicza SAC
  ul. Kopernika 6
  Gdańsk – Wrzeszcz
  tel.(058) 344-69-07 do 09

  mgr Grażyna Jaroszyk
 18.     
 19. Mam spuchniętą całą lewą nogę. Jaka jest tego przyczyna?
  Mam problem, z którym borykam się 13 lat. Mam spuchniętą całą lewą nogę. Zakupiłam urządzenie Vitafon, ale nie pomaga. Noga po całym dniu jest twarda; jak chodzę bardziej puchnie. Jaka jest tego przyczyna?
  W pierwszej kolejności powinna Pani zadbać o dobrą diagnostykę, aby rozpoznać przyczynę powstania obrzęku i wykluczyć wszelkie przeciwwskazania do jego terapii. Obrzęk może być pochodzenia pierwotnego, który powstaje w wyniku nieodpowiedniego wykształcenia się naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych bądź wtórny – spowodowany np. niewydolnością żylną, zakrzepicą lub innymi chorobami, np. serca, nerek, tarczycy. Obrzęk może być również powikłaniem pozapalnym – w wyniku przebytej infekcji, np. po róży lub pourazowym (po złamaniu, urazie kończyny lub zabiegu chirurgicznym). Przyczyną opuchnięcia kończyny bywa również proces leczenia choroby nowotworowej, np. obrzęk po usunięciu węzłów chłonnych lub po radioterapii.
  Zgodnie z dzisiejszą wiedzą medyczną najlepsze efekty terapeutyczne w walce z obrzękiem daje Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa, która składa się ze specjalistycznego drenażu limfatycznego, bandażowania, terapii ruchowej oraz starannej pielęgnacji skóry. Istnieją również zabiegi wspomagające np. drenaż pneumatyczny, po którym kończyna powinna być zabezpieczona wyrobem uciskowym bądź zabandażowana, aby podtrzymać efekt drenażu.
  Zabiegami pomocnymi w  likwidacji obrzęku są również: masaż wibracyjny – aquavibron, kinesiotyping, elektroterapia energotonowa. Trudno jest mi się wypowiedzieć na temat Vitafonu. W naszej placówce nie posiadamy tego urządzenia. Poza tym, Vitafon nie znajduje się na liście zabiegów rekomendowanych przez towarzystwa limfologiczne. Również w piśmiennictwie naukowym o tematyce limfologicznej nie jest on wymieniony. Ponadto, zabiegi dodatkowe, uznane za wspomagające leczenie obrzęku dają pozytywne skutki głównie w początkowej fazie choroby, gdy obrzęk ma miękką, plastyczną konsystencję. W kolejnych stadiach, gdy kończyna staje się twarda, zabiegi te nie przynoszą już widocznych rezultatów.
  Zauważyła Pani zmienność dobową w występowaniu obrzęku. Taka zmienność jest charakterystyczna dla obrzęków pochodzenia żylnego lub początkowego stadium obrzęku limfatycznego. Niestety, obrzęk limfatyczny jest chorobą nieuleczalną, przewlekłą ze skłonnością do progresji. Bez podjęcia odpowiedniej terapii będzie narastał i stawał się coraz twardszy, aż przestanie znikać samoistnie po nocy.
  Zmienność dobowa związana jest z siłą grawitacji. Gdy Pani leży odpływ żylny jak i limfatyczny jest lepszy. W momencie, gdy Pani stoi lub siedzi działa siła grawitacji, która utrudnia odpływ chłonki i krwi powodując zastój płynów w nodze, co wiąże się ze wzrostem rozmiaru kończyny. Dlatego osobom z obrzękami zaleca się wyższe ułożenie nóg podczas odpoczynku oraz częste zmiany pozycji w trakcie dnia, unikanie długotrwałych pozycji siedzących i stojących.W ciągu dnia pacjent powinien nosić odzież uciskową np. pończochę, która usprawni odpływ płynów i pracę naczyń. Specjalistyczna odzież uciskowa powinna być dobrana dopiero po terapii przeciwobrzękowej.
  Wczesne podjęcie terapii znacznie wpłynie na poprawę jakości Pani życia oraz zapobiegnie dalszemu postępowi obrzęku. Dlatego proszę uzupełnić diagnostykę np. u lekarza specjalisty chorób naczyń, który ustali diagnozę lub skieruje na dodatkowe badania. Po wykluczeniu przeciwwskazań do terapii, lekarz może wystawić skierowanie do specjalistycznego ośrodka zajmującego się leczeniem obrzęków w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
   Maria Naglak

* Wszystkie pola formularza są wymagane

W możliwie szybkim terminie, z reguły nie przekraczającym 24 godzin, prześlemy na podany adres e-mail odpowiedź specjalisty.

*Aby przesłać nam swoje pytanie należy wpisać je w pole “Twoje pytanie” oraz podać adres e-mail. Nie wymagamy od Państwa podawania żadnych innych danych kontaktowych, a adres e-mail pozostanie wyłącznie do wiadomości Redakcji.

W ramach formularza kontaktowego udzielamy odpowiedzi w dni robocze – od poniedziałku do piątku – jedynie na pytania dotyczące opieki nad przewlekle chorym pacjentem. Przekazywane Państwu informacje będą miały charakter ogólny, bez odnoszenia się do konkretnych przypadków medycznych, w których dla postawienia właściwej diagnozy niezbędny będzie bezpośredni kontakt ze specjalistą.Dziękujemy za wysłanie wiadomości.