Odpowiedzi specjalisty

      
 1. Proszę o pomoc w znalezieniu opieki paliatywnej w domu lub w ośrodku blisko Poznania dla schorowanego wujka.
  Mam schorowanego wujka, który nie ma własnej rodziny. Wymaga stałej opieki. Obecnie mieszka u mojej mamy, która również jest schorowana i nie daje rady w pielęgnacji. Proszę o pomoc w znalezieniu opieki paliatywnej w domu lub w miłym ośrodku blisko Poznania, gdzie jest łatwy dojazd komunikacją miejską oraz gdzie możemy znaleźć pomoc od zaraz dla wujka.
  Z Pani listu wnioskuję, iż w tej trudnej sytuacji konieczna jest głównie opieka wyręczająca, pielęgnacyjna i opiekuńcza. Trudno będzie mi wskazać placówkę medyczną, która taką opiekę zapewniłaby, gdyż nie napisała Pani schorzeń, na które choruje wujek, a przy wyborze placówki medycznej klasyfikacja schorzeń ma decydujące  znaczenie.
  W wykazie schorzeń kwalifikujących do objęcia opieką hospicyjno – paliatywną  znajdują się głównie nowotwory, jak również schorzenia:

  – Owrzodzenia odleżynowe,
  – Kardiomiopatie – w okresie schyłkowym
  – Niewydolność oddechowa – zaawansowana
  – Choroby wywołane przez wirus HIV
  – Układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, np SLA
  – Zakażenia OUN wywołane wirusami powolnymi

  Jest to ściśle określony przez NFZ wykaz schorzeń, od którego uzależnione jest objęcie chorego opieką całodobową w Hospicjum Palium os. Rusa 25A.

  W przypadku innych, przewlekłych schorzeń stacjonarną opiekę sprawują Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.Niestety z doświadczenia, jak również z relacji rodzin wiem, że czas oczekiwania na przyjęcie do ZOL-u jest znaczny, ok. 1 roku, a czasami nawet i dłużej. Informacje na ten temat uzyska Pani w Wydziale Zdrowia przy ul. 3 Maja 46, tel. 61-8785429.
  Pozostają jeszcze Ośrodki prywatne, gdzie  pilne umieszczenie jest bardziej możliwe.
  Podaję takie placówki:

  – Dom Rodzinny,JESIEŃ”  Puszczykowo ul. Podgórna 16, tel.61-813-31-79
  – ,,Radosna Jesień”- Puszczykowo ul. Zalesie 6, tel. 61-819-38-62
  – Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Czapury ul. Poznańska 66, tel.61-878-86-21

  Grażyna Jaroszyk
  Serwis opiekawdomu.info
 2.     
 3. Mój tata umierał na raka – czy w ostatniej dobie mógł odczuwać ból? Czy jak odchodził mógł słyszeć, że jestem przy nim?

  Mój tata umierał na raka. W ostatnim dniu życia był pobudzony (uderzał ręką w łóżko) – czy to mogło być to spowodowane bólem? Nic nie mówił i nie reagował. Tata był leczony paliatywnie w domu i dostawał morfinę. Czy jak odchodził mógł słyszeć, że jestem przy nim?

   

  Nie jest łatwo ocenić dolegliwości bólowe u Pacjenta, z którym nie ma kontaktu tak, jak to było w ostatnim okresie życia Pani Taty. Pobudzenie, o którym Pani pisze, może być spowodowane różnymi przyczynami. W ostatnich dniach życia często dochodzi do nieprawidłowej pracy (tzw. niewydolności) wielu narządów, koniecznych do normalnego funkcjonowania.

  Jeżeli morfina była regularnie stosowana, we właściwie dobranej dawce, prawdopodobnie ból był skutecznie złagodzony, a pobudzenie mogło wynikać z innych przyczyn, np. niewydolności wątroby, przerzutów do mózgu bądź innych zaburzeń.

  Nie do końca wiemy czy nieprzytomni pacjenci odczuwają naszą obecność. Jednak myślę, że najważniejsze, iż w ostatnim okresie życia i kiedy Pani Tata odchodził była Pani z Nim i zrobiła to, co najważniejsze, czyli towarzyszyła Pani Tacie do końca życia.

   

  Wojciech Leppert

 4.     
 5. U Taty zdiagnozowano nowotwór. Od tygodnia cały czas śpi, mało je i pije oraz w ogóle nie ma ruchu fizycznego. Jaka może być tego przyczyna?

  U Taty zdiagnozowano nowotwór złośliwy esicy. Tata będzie miał chemioterapię, jednakże jest to leczenie paliatywne. Tata od tygodnia cały czas śpi, mało je i pije oraz w ogóle nie ma ruchu fizycznego. Czy może to być skutkiem brania leku Tramal, czy jest to stan agonii?

   

  Przyczyny senności u Taty mogą być różne. Sytuacja taka może wynikać z postępu choroby – w przypadku Taty może to być zwłaszcza postęp zmian przerzutowych w wątrobie i cechy niewydolności wątroby. Niekiedy opioidowe leki przeciwbólowe również powodują senność, zwłaszcza, jeżeli dawka jest zbyt wysoka – może to być wpływ tramadolu (Tramalu), jednak spośród opioidów lek ten rzadko wywołuje senność. Istnieje wiele innych przyczyn senności, np. inne przyjmowane leki, zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia czynności nerek.

   

  Biorąc pod uwagę niewielką aktywność Pacjenta, utratę apetytu i zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów (odwodnienie może również sprzyjać wystąpieniu senności) wydaje się, że jest to raczej związane z postępem choroby. Wskazana byłaby konsultacja Teścia, najlepiej w domu, przez specjalistę medycyny paliatywnej, celem ustalenia dalszego postępowania.

   

  dr Wojciech Leppert

 6.     
 7. Mama ma odleżynę, z której wycieka ropa z krwią. Gdzie udać się po pomoc?

  Moja Mama 3 lata temu miała udar mózgu. Od tamtej pory leży w łóżku z paraliżem prawej strony. Niedawno była hospitalizowana w szpitalu, z którego wróciła z odleżynami – jedna z nich pękła i wycieka z niej ropa z krwią. Gdzie udać się po pomoc?
  Mama kwalifikuje się do opieki długoterminowej z powodu udaru mózgu. Jednak ze względu na obecność odleżyny możliwa jest opieka paliatywna. Proponuję poprosić o skierowanie lekarza rodzinnego i zgłoszenie Mamy do Hospicjum Domowego w okolicy Mamy miejsca zamieszkania. Dalszych wskazówek, co do opieki nad Mamą udzieli personel Hospicjum Domowego.

   

  dr Wojciech Leppert

 8.     
 9. Czy owrzodzeniem nowotworowym można się zarazić?

  Chciałabym dowiedzieć się czy owrzodzeniem nowotworowym można się zarazić? Jakiś czas temu opiekowałam się osobą z takimi dolegliwościami, a teraz sama mam problemy skórne typu czerwonych plam na szyi i dekolcie? 

   

  Nie ma takich doniesień, aby owrzodzenie nowotworowe było zaraźliwe. Są praktyczne dowody to, że nie – pielęgniarki opatrujące tego typu rany przez wiele lat nie ulegają zarażeniu. Patomechanizm takiego owrzodzenia tkwi w miejscowym rozwoju / namnażaniu się tkanek nowotworowych i ucisku wywieranego przez nie na naczynia krwionośne i limfatyczne. Dochodzi do utrudnionego dopływu krwi i odpływu chłonki, co powoduje tworzenie się martwicy. Tego typu owrzodzenia ulegają zakażeniu i bakterie znajdujące się w ranie mogą być zagrożeniem dla mało odpornych osób – jednak przy zastosowaniu środków ostrożności zakażenie jest mało prawdopodobne. żeby to sprawdzić można byłoby zrobić porównawcze badania bakteriologiczne – wymaz z rany i ze zmian na skórze.
  mgr Anna Głowacka

 10.     
 11. Jakie dokumenty należy przedstawić, by chory został objęty opieką paliatywną w domu?

  Jakie dokumenty należy przedstawić, by chory został objęty opieką paliatywną w domu? Czy takie wizyty są odpłatne?

   

  Hospicjum Domowe i Poradnia Medycyny Paliatywnej zapewnia opiekę paliatywną (oczywiście w ramach kontraktu z NFZ) chorym z zaawansowanymi, nie poddającymi się leczeniu chorobami nowotworowymi, a także w innych schorzeniach przewlekłych, postępujących, zagrażających życiu. Opieka ta obejmuje nie tylko postępowanie objawowe (leczenie bólu, duszności, nudności itp.), ale także daje wsparcie psychologiczne, socjalne, umożliwia dostęp do wypożyczalni sprzętu medycznego.

  Oczywiście należy zgłosić chorego (zarejestrować) w celu objęcia opieką paliatywną. Obecność chorego podczas zgłoszenia nie jest konieczna.
  Wymagane są dokumenty:

  • Dokument tożsamości pacjenta
  • Dokumentacja medyczna z ostatniego okresu, jak również skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza z oddziału szpitalnego
  • Aktualny dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

  Po dokonaniu tych formalności wizyty zespołu Hospicjum Domowego (lekarza, pielęgniarki) odbywają się regularnie.

  Wizyty pielęgniarki – minimum 2 razy w tygodniu
  Wizyty lekarza minimum 2 razy w miesiącu.
  W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia czy też nasilenia dolegliwości bólowych i objawów chorobowych wizyty odbywają się częściej, oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

   

  mgr Grażyna Jaroszyk

 12.     
 13. Siostra po zapaleniu opon mózgowych wymaga stałej opieki. Gdzie możemy ubiegać się o pomoc?
  Siostra zachorowała na bakteryjne zapalenie opon mózgowych. Przez ponad 2 miesiące była w śpiączce. Po wybudzeniu okazało się, że doszło do uszkodzenia mózgu. Siostra ma niedowład wszystkich kończyn, nie mówi, odżywiana jest dojelitowo. Mama nie wyraziła zgody na umieszczenie jej w Zakładzie opiekuńczo-leczniczym i sama opiekuje się moją siostrą. Gdzie i o jaką pomoc może się ubiegać mama jako opiekunka?
  To wyjątkowo trudna sytuacja.
  Jeśli chodzi o pielęgnację i pomoc w codziennych zabiegach higienicznych, to dodatkową pomoc w formie usług opiekuńczych można zorganizować przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w danym rejonie zamieszkania. Dodatkowym ułatwieniem i  wsparciem w tej trudnej sytuacji byłoby nawiązanie kontaktu z  placówką medyczną, która ma zakontraktowane usługi z NFZ na opiekę długoterminową. Nie znam rejonu zamieszkania Pani mamy i siostry, więc trudno mi wskazać taką placówkę, ale taką informację może Pani uzyskać od lekarza rodzinnego, który powinien być zorientowany, która placówka medyczna w tym rejonie świadczy takie usługi.
  Jeśli chodzi o świadczenia, to osobie chorej, niezdolnej do samodzielnej egzystencji należy się zasiłek pielęgnacyjny. Dokumenty w celu uzyskania zasiłku składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Słowackiego 8, w Starostwie Powiatowym. Podaję telefon kont. 61-841-07-04
  Natomiast osoba, która opiekuję się niepełnosprawnym członkiem rodziny, rezygnując przy tym z wykonywania pracy zarobkowej ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Dokumenty  w celu uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego składa się w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1

  Grażyna Jaroszyk
  Serwis opiekawdomu.info
 14.     
 15. Czy chemioterapia może być stosowana w domu?

  Czy w ramach opieki paliatywnej może być podawana chemia pacjentowi w zaawansowanej chorobie nowotworowej? Czy chemia może być podawana w domu, ambulatoryjnie czy tylko na oddziale?

   

  Chemioterapia może być podawana pacjentowi w zaawansowanej chorobie nowotworowej, jednak leczenie prowadzone jest pod nadzorem lekarza onkologa, z Oddziałów Onkologii. Leczenie może być prowadzone albo w szpitalu na Oddziale Chemioterapii albo ambulatoryjnie (pacjent przychodzi do Oddziału Chemioterapii Dziennej) bądź w warunkach domowych – w tym ostatnim wypadku leki podaje się drogą doustną. Jeżeli pacjent przebywa w domu i otrzymuje doustną chemioterapię może być równocześnie pod opieką
  Hospicjum Domowego.
  dr Wojciech Leppert

 16.     
 17. Czy można skorzystać z nr konta PTOPOP, by wesprzeć chorego kolegę?
  Chcemy wraz z przyjaciółmi zorganizować turniej bilardowy, by poprzez uzyskane środki wesprzeć chorego na raka mózgu kolegę. Czy można skorzystać z nr konta PTOPOP?
  
  
  Towarzystwo nie prowadzi indywidualnych kont chorych. Nie zbieramy też pieniędzy z przeznaczeniem na konkretnego pacjenta. Zatem przedsięwzięcie tego typu, jak w pytaniu jest dla nas niemożliwe.
  
  
  Pomysłodawcy powinni zorganizować po prostu zbiórkę publiczną na ten cel. Przeprowadzanie zbiórek publicznych jest możliwe na podstawie nowej ustawy.
  Więcej informacji na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
  https://mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu
  Iwona Wesołowska
 18.     
 19. Czy Mama objęta opieką paliatywną Hospicjum Domowego może mieć podłączoną kroplówkę?

  Mama jest objęta opieką paliatywną Hospicjum Domowego. Czy ma prawo, aby podłączyć jej kroplówkę ponieważ nic nie je? Nie może również przyjmować leków, gdyż nie przełyka.

   

  Podawanie płynów jest możliwe w warunkach domowych, w ramach Hospicjum Domowego bądź opieki lekarza rodzinnego. Przed podjęciem takiej decyzji wskazana jest konsultacja lekarska u Mamy. Wizyta lekarza będzie również pomocna w podjęciu decyzji odnośnie kontynuacji podawania leków inną drogą niż doustna.

   

  Wojciech Leppert

* Wszystkie pola formularza są wymagane

W możliwie szybkim terminie, z reguły nie przekraczającym 24 godzin, prześlemy na podany adres e-mail odpowiedź specjalisty.

*Aby przesłać nam swoje pytanie należy wpisać je w pole “Twoje pytanie” oraz podać adres e-mail. Nie wymagamy od Państwa podawania żadnych innych danych kontaktowych, a adres e-mail pozostanie wyłącznie do wiadomości Redakcji.

W ramach formularza kontaktowego udzielamy odpowiedzi w dni robocze – od poniedziałku do piątku – jedynie na pytania dotyczące opieki nad przewlekle chorym pacjentem. Przekazywane Państwu informacje będą miały charakter ogólny, bez odnoszenia się do konkretnych przypadków medycznych, w których dla postawienia właściwej diagnozy niezbędny będzie bezpośredni kontakt ze specjalistą.Dziękujemy za wysłanie wiadomości.