Odpowiedzi specjalisty

      
 1. Czy w domowej opiece hospicyjnej jest ograniczona liczba wizyt rehabilitacyjnych w ciągu tygodnia?

  Czy w domowej opiece hospicyjnej jest ograniczona liczba wizyt rehabilitacyjnych w ciągu tygodnia?

  Nie ma odgórnie podanego limitu wizyt rehabilitanta w ciągu tygodnia, miesiąca czy roku. Konieczność rehabilitacji i częstotliwość wizyt fizjoterapeuty ustalana jest przez lekarza prowadzącego z uwzględnieniem potrzeb, jakie wynikają ze stanu zdrowia pacjenta. Jednakże, hospicjum ma ustalony miesięczny limit na świadczenia. Miesięczna ilość świadczonych usług rehabilitacyjnych wynika z podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dla każdej placówki jest inna kwota. Lekarz z rehabilitantem musi podzielić ustaloną liczbę wizyt rehabilitacyjnych na wszystkich podopiecznych. Powinni brać pod uwagę w pierwszej kolejności przypadki pilne, czyli tych pacjentów, którzy rehabilitacji potrzebują najbardziej.

  Maria Naglak

 2.     
 3. Kto może dobrać rękaw limfatyczny, w przypadku obrzęku górnej kończyny?
  Chciałabym uzyskać informację, na temat tego, kto może dobrać rękaw limfatyczny, w przypadku obrzęku górnej kończyny?
  Moja mama przeszła 3 lata temu mastektomię prawej piersi. W czerwcu tego roku stwierdzono nawrót choroby w miejscu blizny pooperacyjnej. W wyniku nawrotu choroby doszło do opuchnięcia prawej kończyny, w stopniu uniemożliwiającym poruszanie ręką. Stosowane masaże limfatyczne nie rozwiązują niestety problemu.
  Mama powinna poddać się Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej – składającej się m.in. z drenażu limfatycznego i bandażowania, aby maksymalnie zmniejszyć rozmiar kończyny. Sam masaż to za mało. Dopiero pod koniec terapii, gdy obwody kończyny przestaną się zmieniać, można dobrać rękaw uciskowy. Przed terapią nie warto inwestować w rękaw, gdyż mama ponosi go parę dni i pod wpływem stałej kompresji ręka zmniejszy się, a rękaw zacznie się zsuwać i przestanie spełniać swą funkcję.
  Może Pani uzyskać skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji specjalizującego się w leczeniu obrzęku, np. w Hospicjum Palium w Poznaniu. Tam fizjoterapeuci pod koniec terapii dobiorą odpowiedni rękaw. Dobór rękawa powinien również poczynić sprzedawca w sklepie z odzieżą uciskową, po uprzednim pomiarze obwodów kończyny miarą krawiecką.
  Maria Naglak
 4.     
 5. Gdzie mogę kupić podkolanówkę uciskową o obwodzie 48 cm w najgrubszej części nogi [udo]?

  Gdzie mogę kupić podkolanówkę uciskową o obwodzie 48 cm w najgrubszej części nogi [udo]?

  Odzież uciskowa zawsze powinna być odpowiednio dobrana. Najpierw, powinny być wykonane pomiary obwodu kończyny na kilku poziomach. Następnie sprawdza się, czy wartości obwodów na poszczególnych poziomach pasują do wyznaczonego przez firmę rozmiaru standardowego wyrobu.

  W przypadku doboru podkolanówek nie jest wymagany pomiar obwodów na udzie.
  Jeśli kończyna jest zdeformowana lub bardzo obrzęknięta, najpierw należy przejść terapię przeciwobrzękową. Dopiero po jej zakończeniu, powinien być dobrany odpowiedni wyrób uciskowy. Jeśli obwody kończyny pacjenta nadal nie mieszczą się w standardowych wymiarach, wówczas należy uszyć produkt na miarę.

  Szczegółowe informacje dotyczące doboru odzieży uciskowej można uzyskać w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej na os. Rusa 55 ( Hospicjum Palium) lub w niektórych sklepach medycznych.

  Maria Naglak

 6.     
 7. Czy obrzęk limfatyczny może wystąpić na powiekach?
  Czy obrzęk limfatyczny może wystąpić na powiekach? 
  Obrzęk limfatyczny może pojawić się w każdej części naszego ciała. Może wystąpić w obrębie twarzy, np. może objąć okolicę oczu. Warto udać się do lekarza w celu ustalenia przyczyny jego powstawania i podjęcia odpowiedniego leczenia.
  Obrzęki powiek mogą być objawem braku dostatecznej ilości godzin snu, a mogą również świadczyć o poważniejszych zaburzeniach w organizmie.
  Przyczyną ich powstania może być:
  – stan zapalny w obrębie oka
  – reakcja alergiczna na jakąś substancję lub lek
  – choroba tarczycy
  – zaburzenie w funkcjonowaniu nerek
  – zaburzenie w funkcjonowaniu wątroby
  – zmiana nowotworowa zlokalizowana w obrębie twarzy lub przerzuty do węzłów chłonnych w obrębie głowy, które utrudniają odpływ chłonki
  – skutek uboczny leczenia choroby nowotworowej. Do upośledzenia prawidłowego funkcjonowania układu limfatycznego może doprowadzić uszkodzenie naczynia limfatycznego podczas zabiegu operacyjnego usunięcia zmiany nowotworowej lub węzłów chłonnych zajętych przerzutami lub radioterapią.

  Maria Naglak

 8.     
 9. Opiekuję się samodzielnie bardzo chorym – obecnie pacjent nie chce współpracować. Co robić?

  Mam chorego, którego zły stan zdrowia cały czas się pogarsza. Do tej pory sama wykonywałam przy nim wszystkie czynności higieniczne i pielęgnacyjne. Obecnie pacjent nie chce współpracować, a i mi coraz trudniej podołać temu zadaniu. Chory walczy już 2 lata: rak mózgu, rak kości na kręgosłupie i rak płuc.

  Myślę że w pierwszej kolejności powinna Pani zgłosić chorego do Hospicjum Domowego, które zapewnia opiekę paliatywną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  Opieka ta obejmuje postępowanie medyczne, objawowe, jak również wsparcie psychologiczne, socjalne, umożliwia dostęp do wypożyczalni sprzętu medycznego ( mogłaby Pani wypożyczyć łóżko sterowane pilotem)

  W celu objęcia opieką należałoby chorego zgłosić (zarejestrować).
  Obecność chorego podczas zgłoszenia nie jest konieczna. Wymagane są
  natomiast dokumenty:

  dowód osobisty i legitymacja ubezpieczeniowa chorego,

  skierowanie od lekarza rodzinnego do Hospicjum Domowego,

  dokumentacja medyczna z ostatniego okresu.

  Po dokonaniu zgłoszenia wizyty zespołu Hospicjum Domowego (lekarza, pielęgniark)i odbywają się regularnie

  wizyty pielęgniarki – minimum 2 razy w tygodniu

  wizyty lekarza – minimum 2 razy w miesiącu.

  W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia, czy też nasilenia dolegliwości bólowych i objawów chorobowych wizyty odbywają się częściej, oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Z Pani listu wnioskuję, iż potrzebna jest również opieka wyręczająca, opiekuńcza. Niestety opieka paliatywna nie zapewnia takiej możliwości, gdyż nie jest sprawowana codziennie. Opiekę taką można zorganizować poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie właściwy dla danego rejonu zamieszkania. Są to tak zwane usługi opiekuńcze świadczone przez
  opiekunkę. Odpłatność za te usługi uzależniona jest od wysokości
  dochodu w rodzinie.

  Grażyna Jaroszyk

 10.     
 11. Jak postępować przy martwicy goleni?

  Moja Mama, lat 90 – miała rok temu ciężki udar mózgu, Jest w stanie ogólnym bardzo ciężkim, od początku po udarze obłożnie leżąca. Krążenie słabe, ciśnienie krwi ok.100/60, tętno 50. Największy problem i tu moje błaganie o pomoc – od 4 miesięcy ma postępującą martwicę goleni. Lekarz rodzinny nie podejmuje się leczenia tak skomplikowanej rany i odsyła do hospicjum, ale Mama się nie kwalifikuje. Jak możemy pozyskać opiekę lekarza zajmującego się pacjentem w takim stanie – lekarza z doświadczeniem hospicyjnym oraz pielęgniarki hospicyjnej, która chociaż poinstruowałaby nas, jak we właściwy sposób pielęgnować tą ranę okołomartwiczą? Nie mamy żadnego przygotowania do pielęgnowania takich ran i czytam tylko w Internecie, a to zbyt poważny stan.

  Stan ogólny Pani Mamy jest poważny (z tego co Pani opisała) i pewnie nie ma możliwości transportu Pacjentki?
  Jeśli istnieje taka możliwość i stan Pacjentki na to pozwala – to w Hospicjum działa Poradnia Chirurgii Ogólnej w poniedziałki i czwartki w godz. 10- 13. W Poradni przyjmuje doc. Sopata – lekarz, który ma olbrzymie doświadczenie w leczeniu ran trudno gojących się – przewlekłych. To jedyna taka Poradnia w Poznaniu – z nastawieniem na leczenie ran przewlekłych.

  Leczenie tego typu rany w warunkach domowych – jest długie i wymaga dużo cierpliwości i oczywiście nadzoru medycznego (lekarza i pielęgniarki) trudno jest mi dać Pani wskazówki drogą mailową, kiedy nie znam Pacjentki, nie mogę ocenić Jej stanu i nie widzę rany. Sposobów leczenia jest dużo: opracowanie chirurgiczne martwicy, możliwość doboru odpowiedniego opatrunku, odpowiednio zbilansowana dieta, pielęgnacja… Uważam, że powinna Pani zgłosić Pacjentkę do opieki domowej – długoterminowej – wizyty pielęgniarki odbywają się 3 x w tygodniu w domu Pacjenta.
  Hospicja domowe również obejmują opieką pacjentów z raną – ale kwalifikują się tylko pacjenci z raną – owrzodzenie odleżynowe.
  Wizyty pielęgniarki odbywają się 2 x w tygodniu .W tych miejscach pracują lekarze i pielęgniarki z doświadczeniem i wiedzą, jak postępować z tego typu raną.

  Elżbieta Tomaszewska

 12.     
 13. Po silnej chemii u męża pojawiają się duszności i zawroty głowy. Co w takiej sytuacji robić?

  Mąż jest po pierwszej bardzo silnej chemii. W nocy pojawiają się duszności i zawroty głowy. Zdarzyło się, że stracił na chwilę przytomność. Ma bardzo niskie ciśnienie. Co w takiej sytuacji powinnam robić?

  Do kogo można się zgłosić jeżeli szpital nie wystawił zwolnienia lekarskiego?

  W sytuacjach nagłych takich, jak Pani opisuje, można zadzwonić na Pogotowie. Nie znam dokładnie rozpoznania i stopnia zaawansowania choroby, ale jeżeli występują objawy w przebiegu choroby nowotworowej są podstawy, aby chory był objęty opieką paliatywną – albo Poradni Medycyny Paliatywnej, albo Hospicjum Domowego, do tego celu potrzebne jest skierowanie od lekarza prowadzącego lub rodzinnego i oczywiście zgoda pacjenta. Należy podkreślić, że nie wyklucza to kontynuacji chemioterapii.

  Oczywiście, lekarz rodzinny ma także obowiązek opiekować się chorym, kiedy przebywa w domu. Warto również przedyskutować stan pacjenta z lekarzem prowadzącym, który może zalecić, np. dłuższą hospitalizację po chemioterapii czy rozważyć zmianę rodzaju stosowanych leków cytostatycznych. Jeżeli chodzi o zwolnienie, to proponuję zapytać ordynatora oddziału, jeżeli są wątpliwości, obowiązkiem szpitala jest wystawienie zwolnienia.

   

  dr Wojciech Leppert

 14.     
 15. Po usunięciu guzków nowotworowych w piersiach, pod prawą pachą pojawiło się zgrubienie. Proszę o pomoc.
  Jestem po usunięciu guzków nowotworowych oszczędzających w obu piersiach, nie mam usuniętych węzłów chłonnych, ale pod prawą pachą zrobiło mi się zgrubienie i opuchnięcie. Jest to 2 tydzień po operacji. Proszę o poradę, jakie ćwiczenia zastosować?

  Proszę zgłosić się do onkologa. Być może należy ściągnąć nadmiar gromadzącej się chłonki. Minęło bardzo mało czasu od operacji i może dochodzić do nadmiernego kumulowania się chłonki w okolicy pachy. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to należy je wykonywać delikatnie i nie przesadzać z ich intensywnością. Przeciążenie sprzyja pogorszeniu stanu. Tymczasem proszę jak najczęściej unosić rękę i układać ją wyżej podczas odpoczynku.

  Maria Naglak

  Serwis opiekawdomu.info
 16.     
 17. Czy są ćwiczenia na objawy obrzęku limfatycznego pod pachą po usunięciu węzła wartowniczego?
  Miałam usunięty węzeł chłonny wartowniczy pod lewą pachą. Czy są jakieś ćwiczenia na objawy (początki) obrzęku limfatycznego pod pachą, co trzeba robić? Niektóre miejsca są jakby odrętwiałe.
  Trudno jest mi udzielić wyczerpującej porady bez pełnych informacji dotyczących Pani stanu zdrowia. Mam na myśli przyczynę wycięcia węzła wartowniczego. Czy przeszła Pani zabieg mastektomii? Jakie są wyniki badania? Czy nadal jest Pani w trakcie leczenia? Ile czasu minęło od zabiegu? Czy obrzęk występuje tylko w okolicy pachy czy schodzi również na lewą kończynę górną?
  Drętwienie w okolicy pachy jest częstym powikłaniem leczenia operacyjnego, chemioterapii, radioterapii. Może ustąpić wraz z upływem czasu lub utrzymywać się.
  Zalecam profilaktykę przeciwobrzękową: wysokie układanie lewej kończyny górnej podczas odpoczynku i snu, regularne wykonywanie ćwiczeń zalecanych kobietom po mastektomii, unikanie przeciążeń lewej kończyny górnej. Jeśli jest Pani bezpośrednio po mastektomii to gromadzenie się chłonki w okolicy pachy jest normalne. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań lekarz prowadzący może zalecić drenaż limfatyczny, który ma na celu usprawnić odpływ chłonki i pobudzić do intensywniejszej pracy zdrowe węzły chłonne. Nie należy pobudzać zdrowych węzłów chłonnych w trakcie leczenia choroby nowotworowej, nie zaleca się wykonywania drenażu limfatycznego centralnego do 6 m-cy od zakończenia leczenia onkologicznego (należy zachować szczególną ostrożność ograniczając działalność do drenażu limfatycznego miejscowego).
  Nie należy stosować masażu klasycznego – prowadzi do pogorszenia stanu i wzmaga gromadzenie się chłonki!
  Ważnym aspektem profilaktycznym jest odpowiednia bielizna. Zaleca się specjalistyczne biustonosze lub bieliznę bezuciskową, która nie będzie wrzynać się w skórę i blokować odpływu chłonki. Istnieje na rynku specjalna kamizelka kompresyjna, która indywidualnie dobrana może usprawnić odpływ chłonki. Jednakże jej skuteczność zależy od miejsca gromadzenia się chłonki (nie w każdym przypadku jest pomocna).
  Maria Naglak
 18.     
 19. Jak postępować z chorym, który jest agresywny?

  Jak postępować z chorą leżącą (1,5 roku) w wieku ponad 80 lat, która czasami jest bardzo agresywna. Jakie środki dawać? Jak reagować?

  Najlepiej reagować z pewnym spokojem, zwykle agresja ma jakieś przyczyny, o ile jest to możliwe należy dążyć do ich usunięcia. Jeżeli chodzi o leki, to wybór zależy od objawów towarzyszących typu lęk czy zaburzenia świadomości. W tym pierwszym przypadku często stosowany jest midazolam, w drugim haoloperidol lub risperidon. Wskazana jest wcześniejsza ocena stanu chorej przez lekarza.

  dr Wojciech Leppert

* Wszystkie pola formularza są wymagane

W możliwie szybkim terminie, z reguły nie przekraczającym 24 godzin, prześlemy na podany adres e-mail odpowiedź specjalisty.

*Aby przesłać nam swoje pytanie należy wpisać je w pole “Twoje pytanie” oraz podać adres e-mail. Nie wymagamy od Państwa podawania żadnych innych danych kontaktowych, a adres e-mail pozostanie wyłącznie do wiadomości Redakcji.

W ramach formularza kontaktowego udzielamy odpowiedzi w dni robocze – od poniedziałku do piątku – jedynie na pytania dotyczące opieki nad przewlekle chorym pacjentem. Przekazywane Państwu informacje będą miały charakter ogólny, bez odnoszenia się do konkretnych przypadków medycznych, w których dla postawienia właściwej diagnozy niezbędny będzie bezpośredni kontakt ze specjalistą.Dziękujemy za wysłanie wiadomości.