Jak przygotować chorego na wiadomość, że chcemy go zarejestrować w hospicjum?

Osobę chorą do opieki paliatywnej powinien kierować lekarz prowadzący lub lekarz rodzinny i to on powinien informować o tym chorego. Jeżeli to na nas spada ten obowiązek to myślę, że przede wszystkim należy odbyć szczerą rozmowę z chorym na temat tego, dlaczego chcemy zarejestrować go w hospicjum oraz jakiego rodzaju pomoc będzie mógł tam uzyskać. Warto odbyć taką rozmowę stosunkowo wcześnie, to znaczy kiedy chory będzie miał jeszcze wybór, czy chce się oddać pod opiekę hospicjum już teraz, czy też woli jeszcze trochę poczekać z tą decyzją i oswoić się z nową trudną sytuacją. Jeżeli zaczniemy o tym myśleć i rozmawiać w momencie, kiedy osoba chora będzie cierpiała z powodu bardzo już nasilonych dolegliwości, wówczas może się poczuć zagoniona w przysłowiowy „kozi róg”, ponieważ tak naprawdę nie będzie miała już żadnego wyboru. Może to spotęgować u niej uczucie strachu i przerażenia, zabraknie jej bowiem czasu na to, żeby chociaż trochę oswoić się z nową sytuacją.

Instytucja hospicjum (domowe i stacjonarne) większości osób kojarzy się wyłącznie ze śmiercią, dlatego tak ważne jest, aby podczas rozmowy na ten temat podkreślić fakt, że głównym celem opieki paliatywnej jest łagodzenie przykrych i uciążliwych objawów, które pojawiają się wraz z rozwojem choroby, a także wspomnieć, że nie wszyscy pacjenci hospicjum umierają w krótkim czasie, niektórzy z nich pozostają pod opieką tej instytucji przez długi okres . Warto także uświadomić choremu jakie korzyści niesie ze sobą ten rodzaj opieki – będzie się on znajdował pod stałą kontrolą lekarzy specjalistów oraz wykwalifikowanych pielęgniarek, którzy w razie potrzeby będą odwiedzali go w domu, niektóre hospicja oferują także pomoc rehabilitantów, dodatkowo zarówno chory jak i jego bliscy będą mogli skorzystać z pomocy psychologa czy też pracownika socjalnego. Taka kompleksowa opieka może okazać się niezwykle pomocna w trudnych, kryzysowych sytuacjach związanych z rozwojem choroby i nasilaniem się różnych objawów.

Odradzam natomiast zgłaszanie chorego pod opiekę hospicjum bez jego zgody i wiedzy lub też zatajania przed nim informacji, że odwiedzający go nowy lekarz oraz pielęgniarka są członkami zespołu hospicyjnego. Na dłuższą metę nie da się bowiem ukryć tej prawdy przed osobą chorą, a jej wykrycie może spowodować utratę zaufania zarówno do personelu medycznego jak i do najbliższych, co wpłynie negatywnie na proces leczenia, a także na relacje w rodzinie.

mgr Marta Fludra