Jakie są objawy i leczenie ucisku rdzenia kręgowego?

Ucisk rdzenia kręgowego występuje najczęściej u pacjentów z przerzutami do kręgosłupa. Masy nowotworowe powodują ucisk na rdzeń kręgowy bezpośrednio, a niekiedy przez odłamy kostne, przy złamaniach kręgów, które „wpuklają się” do światła kanału kręgowego. Jeżeli nie zostanie szybko podjęte leczenie, występują niedowłady, a następnie porażenia, najczęściej kończyn dolnych i utrata kontroli podczas oddawania moczu i stolca; pry lokalizacji szyjnej może dojść do porażenia wszystkich 4 kończyn i zaburzeń oddychania. Rozwinięty ucisk rdzenia kręgowego ma najczęściej charakter nieodwracalny, dlatego istotne jest szybkie rozpoznanie i leczenie. Do wcześniejszych objawów należą najczęściej osłabienie siły kończyn dolnych i zaburzenia czucia, poniżej miejsca uszkodzenia rdzenia kręgowego – najczęściej okolica brzucha. Aby rozpoznać ucisk rdzenia kręgowego, konieczne jest wykonanie badania rezonansem magnetycznym całego kręgosłupa.

Leczenie najczęściej polega na napromienianiu, bądź przy złamaniach kręgów, rozważeniu interwencji neurochirurgicznej, szczególnie, jeżeli ucisk ma miejsce w części szyjnej rdzenia kręgowego. Rzadziej stosuje się chemioterapię. Pierwszym postępowaniem jest podawanie, najczęściej droga podskórną lub dożylną, wysokich dawek glikokortykoidów. Wyniki leczenia w dużym stopniu zależą od szybkiego rozpoznania i natychmiastowego wdrożenia leczenia.

dr Wojciech Leppert