Motyle dla Hospicjum

Obrzęk limfatyczny

Blog wolontariusza

Forum

Finansowanie

Partnerzy

Materiały edukacyjne

W tym miejscu przyszli i aktualni wolontariusze znajdą materiały do pobrania, wykorzystywane m.in. podczas szkoleń dla wolontariuszy w Hospicjum Palium w Poznaniu. Dostępne poniżej artykuły i prezentacje przedstawiają podstawowe pojęcia związane z opieką nad przewlekle chorymi pacjentami, wolontariatem hospicyjnym, dotyczą również najczęściej spotykanych problemów natury etycznej, z którymi spotykają się pracownicy i wolontariusze w ramach opieki paliatywnej.

Zapraszamy do lektury!

Praca wolontariusza w hospicjum, mgr Ewelina Lewandowska-Mirska (definicja wolontariusza, prawa wolontariusza, sytuacje trudne w pracy wolontariusza, wypalenie zawodowe)

Podstawy komunikacji, mgr Ewelina Lewandowska-Mirska (przebieg procesu komunikacji, rodzaje komunikacji, jak rozmawiać  z pacjentem i jego rodziną, jak nawiązać pierwszy kontakt, bariery i trudności w komunikacji, aktywne słuchanie)

Psychologiczne problemy chorych u schyłku życia oraz ich rodzin, mgr Ewelina Lewandowska-Mirska (życie z nieuleczalną chorobą, reakcje emocjonalne pacjentów, jak staramy się pomagać pacjentom, rodzina pacjenta, lęk przed śmiercią, postawy wobec śmierci i umierania, etapy przechodzenia przez chorobę/umieranie, zadania dla osieroconych)

Rehabilitacja/aktywizacja chorych w opiece paliatywnej (specyfikacja usprawniania chorych w opiece paliatywnej, jak pomóc żeby nie zaszkodzić, jak zapobiegać upadkom)